Pre-engineering

Breadcrumbs

De basis van een geslaagd project

Deze fase van de engineering kan u meer houvast geven over de te verwachten besparingen/opbrengsten, risico's en mogelijke investeringen ten behoeve van de meest uiteenlopende projecten. Eens te meer reden een partner in te schakelen waarbij deze vaardigheden een integraal onderdeel vormen van de dagelijkse werkzaamheden. In nauw overleg met u verfijnen we de scopedefinitie tot een pragmatisch en werkbaar geheel om tot een haalbaar en betrouwbaar concept te komen.

De werking, functionaliteit, capaciteit, procescondities, specificaties, concepten, een layout en de veiligheidsvoorzieningen: elk aspect dat in deze fase van belang kán zijn, gaat een gedegen studie tegemoet. In een stadium als dit speelt marktkennis en ervaring een doorslaggevende rol. Snel een toekomstige installatie kunnen visualiseren, aan de doelstellingen toetsen, berekenen en simuleren: de efficiency van het traject is vooral gediend met de inzet van specialisten met een helikopterview en de ondersteuning van alle benodigde disciplines uit onze eigen organisatie en waar wenselijk van onze vaste partners. Daarom heeft u bij Z-tech Solutions de zekerheid dat ervaren en goed opgeleide engineers u bijstaan in deze cruciale fase.

Wij gaan iedere uitdaging aan

We houden van uitdagingen en zijn nieuwsgierig naar uw vraag of probleem.