Mechatronica in productieprocessen

Breadcrumbs

Mechatronica is het samenbrengen van verschillende engineeringdisciplines, waardoor complexe vraagstukken beter en efficiënter kunnen worden opgelost. Bij Z-tech omvat mechatronica vooral de combinatie van fijnmechanica en besturingstechniek. Waar voorheen een probleem vaak puur mechanisch werd opgelost, kan de oplossing nu in de combinatie worden gezocht. Dit levert betere, flexibelere en snellere productieprocessen.

De truc is het slim inzetten van kennis en tools

Z-tech beschikt over veel kennis op het gebied van fijn mechica en besturingen. De engineeringafdelingen beschikken over hooggekwalificeerde medewerkers en werken met moderne ontwikkel software om projecten sneller en efficiënter te laten verlopen. De truc is echter niet alleen de hoogwaardige kennis en tooling maar het slim en creatief inzetten van nieuwe innovaties?. Door met een helikopterview de optimale combinatie te vinden wordt het beste resultaat bereikt.

Solidworks en Inventor zijn essentiële tools

Op onze mechanische engineeringsafdeling wordt gewerkt met de nieuwste software systemen als SolidWorks en Inventor. Met Solidworks is het makkelijker en efficiënter om ideeën van ontwerpers uit te werken van model naar product. Inventor is net als Solidworks, 3D CAD software en voor onze engineers  essentieel voor werktuigbouwkundig ontwerp, documentatie en productsimulaties. Veel van onze klanten werken eveneens met Inventor en Solidworks, waardoor op afstand eenvoudig gegevens kunnen worden gedeeld en ingezien. Deze softwaresystemen worden continu verbeterd op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. De engineers van Z-tech houden hun kennis up-to-date en implementeren de verbeteringen in hun werkwijze.

SCADA, hardware en software engineering

Voor het ontwikkelen van een besturingssysteem is de structuur erg belangrijk. Daarom maken we bij Z-tech gebruik van functionele principeschema's en Flowcharts. Deze methodiek zorgt ervoor dat we goed overzicht houden over het geheel en vormt een belangrijke schakel tussen de mechanica en de besturing. Voor het ontwikkelen van de hardware werken onze engineers met Eplan . Dit systeem zorgt voor veel efficiency tijdens de uitvoering van projecten. Daarnaast wordt voor de PLC en PC besturing gewerkt met software van onder andere Siemens, Allen Bradley, Mitsubishi en Beckoff.  SCADA-systemen worden ingezet om de installaties in het productieproces te visualiseren en te bedienen. Trends met betrekking tot bijvoorbeeld uitval kunnen worden gemonitord en het aantal storingen kan afnemen doordat problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en verholpen. Uiteindelijk zorgt een SCADA systeem in combinatie met een CBA interface (condition based maintenance) ervoor dat het productieproces steeds verder wordt geoptimaliseerd en uitval geminimaliseerd wordt.

Eenvoud door de toepassing van BUS-modules

Voor de bekabeling van zowel besturingssystemen, visionsystemen als ook randapparatuur en bovenliggende communicatie systemen maken we gebruik van BUS-modules.  Deze BUS modules hebben als voordeel dat de bekabeling simpeler wordt en dat systemen onderling makkelijker en directer met elkaar kunnen communiceren.

Wij gaan iedere uitdaging aan

We houden van uitdagingen en zijn nieuwsgierig naar uw vraag of probleem.