Verbetering van kwaliteit door toepassing visionsystemen

Breadcrumbs

De functie van een visionsysteem is, zoals het woord al zegt, kijken en signaleren met een bepaald doel. Er zijn in hoofdlijnen twee soorten visionsystemen te onderscheiden. Vision systemen voor het controleren van de kwaliteit en systemen  voor het aansturen van een robot. Het gebruik van visionsystemen is de laatste jaren enorm gestegen. Met name in de farmacie en automobielbranche, waar het kwaliteitsaspect een steeds grotere rol speelt. Zero tollerance (nul % uitval) is en wordt steeds vaker een eis.

Vision controle systeem

Tijdens het productie- of assemblageproces worden visionsystemen ingezet voor verschillende doeleinden. Minder uitval, een betere procesbeheersing, opsporen van fouten of  een vermindering van de inzet van personeel kunnen redenen zijn voor de inzet van vision controle systemen. Door middel van een camera detecteert het vision systeem of een product voldoet. Dit gebeurt met uiterste precisie. Fouten die met het menselijk oog niet zijn waar te nemen (te kleine toleranties en/-of te snelle verplaatsingen), kunnen met behulp van een vision systeem feilloos gedetecteerd worden. Voor het productieproces en voor de kwaliteit van het eindproduct kan dit een geweldige verbetering betekenen.

Vision systemen in combinatie met robotsystemen

Vision systemen worden ook gebruikt om robots aan te sturen. Het vision systeem detecteert bijvoorbeeld hoe een product op de lopende band ligt of welk product op de band ligt, deze informatie wordt doorgestuurd naar de robot en de robot weet op die manier hoe het product  opgepakt moet worden of dat het product opgepakt moet worden. Erg belangrijk hierbij is dat het vision systeem en de robot zeer goed met elkaar communiceren. Dit vereist zowel kennis van vision systemen als van robotica. De engineers van Z-tech beheersen beide disciplines. Zij kunnen de robot op de juiste manier programmeren en zorgen voor een goede integratie met het vision systeem.

Verlichting cruciaal bij vision systemen

Het succes van een vision systeem valt of staat met de juiste uitverlichting van het betreffende object. In tegenstelling tot het menselijk oog in combinatie met een relatief grove motoriek (oog -hand coördinatie), komt de nauwkeurigheid van een vision systeem in combinatie met een robot of servo systeem en met de veel hogere verwerkingssnelheid al snel een factor 1000 hoger uit. Dat de uitverlichting dan zeer cruciaal wordt spreekt voor zich. Denk hierbij aan de juiste invalshoek(-en), kleurenspectrum (evt. zelfs infrarood), intensiteit en invloeden van omgevingslicht zoals gebouwverlichting en daglicht. Wij hebben het voordeel van een goede support van onze vision partners en eigen opgedane kennis en ervaring m.b.t. deze complexe materie. Tevens beschikken we zelf over diverse systemen en testopstellingen om intern diverse proeven uit te voeren.

Wij gaan iedere uitdaging aan

We houden van uitdagingen en zijn nieuwsgierig naar uw vraag of probleem.