De neven branches die wij bedienen

Breadcrumbs

Naast de branches farmacie, automotive en consumer products is Z-tech actief in een aantal nevenbranches. Dit zijn o.a. kunststofindustrie, de metaalverwerking en -bewerking, de voedingsindustrie en de chipindustrie.

Breadcrumbs

1. Kunststofindustrie

Tendens in de markt

Producenten van kunststof onderdelen worden op dit moment steeds vaker geconfronteerd met vragen van hun opdrachtgevers of ze compleet gemonteerde (sub-) assemblies kunnen leveren in plaats van losse onderdelen.

Mogelijke montageconcepten

Dit kan op 2 manieren opgelost worden:

  1. Een geheel autonome assemblage cel
  2. Een aan de spuitgietmachine gekoppelde assemblage cel

In het eerste geval betekent het dat alle onderdelen vanuit toevoersystemen worden aangevoerd aan een montagecel. Fysiek kan deze cel op een andere plek staan als de spuitgietmachine.

In het tweede geval is de assemblage cel gekoppeld aan de spuitgietmachine. Hiervoor is het in de meeste gevallen noodzakelijk, dat er een buffer tussen spuitgietmachine en assemblage automaat voorzien is. Dit omdat stilstand van de spuitgietmachine bij storingen niet wenselijk is. Daarnaast brengt dit krimp en dus maatafwijkingen van het kunststofonderdeel met zich mee. Om dit op te vangen dienen hiervoor voorzieningen in de assemblagecel getroffen te worden.

Z-tech

Z-tech heeft met beide concepten ruime ervaring. Zo hebben wij bijvoorbeeld vertikale buffersystemen ontwikkeld (weinig ruimte beslag) evenals verplaatsbare assemblage cellen omdat een spuitgietmachine niet altijd hetzelfde onderdeel produceert.

Breadcrumbs

2. Metaalverwerking en -bewerking

Tendens in de markt

Met name bij kostbare meerassige bewerkingsmachines is het zinvol om deze zo weinig mogelijk te laten stilstaan. Hiervoor worden vaak geautomatiseerde belaad- en ontlaad systemen voor toegepast in combinatie met in- en uitvoer buffers. Hierdoor is het mogelijk om deze machines gedurende langere tijd (s'nachts) onbemand te laten door draaien.

Mogelijke concepten

Een drietal faktoren spelen een rol:

  1. Aanvoer onbewerkte delen
  2. Handling t.b.v. het be- en ontladen
  3. Afvoerbewerkte delen

De aanvoer van onbewerkte delen kan plaatsvinden vanuit bulk (via toevoersystemen of 3D picking vanuit kratten), dan wel georiënteerd vanuit tray's of produktdragers. De keuze wordt meestal bepaald door het risico op beschadigen van het produkt en de kostprijs

De handling doen wij bij voorkeur met robots of servogestuurde systemen, voorzien van een dubbel grijpersysteem t.b.v. het uitnemen van het bewerkte produkt en het plaatsen van het onbewerkte produkt.

Het afvoeren van bewerkte produkten gaat meestal in een tray of op een produktdrager omdat de kans op beschadigen dan nihil is. In het geval van produktdragers is hier meestal een transfersysteem bij nodig om de dragers te verplaatsen en te bufferen.

Z-tech

Z-tech heeft met alle aspecten die hierbij aan de orde komen ruime ervaring.

Breadcrumbs

3. Voedingsindustrie

Tendens in de markt

Robots in de foodsector worden met name toegepast in het verpakkingstraject. Het gebied waar Z-tech iets voor u kan betekenen bevindt zich tussen productiemachine (b.v. de oven) en de verpakkingsmachine t.b.v. de eindverpakking (flowpacker)

Een typische vraagstelling is de volgende:
Producten liggen niet georiënteerd op een band en dienen in een blisterverpakking geplaatst te worden. Gangbare technieken zijn het herkennen van een product met een vision systeem en vervolgens de coördinaten doorgeven aan een robot die het product oppakt.

Z-tech

Z-tech onderscheidt zich door het toepassen van slimme concepten met betrekking tot taakverdeling tussen robots. Daarnaast hebben wij veel ervaring met het ontwikkelen van productspecifieke grijper systemen.

Wij gaan iedere uitdaging aan

We houden van uitdagingen en zijn nieuwsgierig naar uw vraag of probleem.